Vi har 1567 olika produkter i sortimentet och 7744 varor i lager.

Villkor

Köpvillkor

1. Köp
Vid beställning träffas avtal om köp först när GP Rifle bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. GP Rifle har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund. För att handla hos oss måste du vara 18 år. 
Vid köp av licenspliktiga varor så gäller personlig kontakt först via telefon: 0506-50100, vidare förbehåller vi oss rätten att neka köp av licenspliktiga varor av olika skäl.

2. Pris
I priserna ingår moms med 25%, 12%(mat) eller 6%(böcker). Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som GP Rifle inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer.

3. Frakt
En fraktkostnad tillkommer på priset. Storleken på fraktkostnaden beror på vikt och volym på beställningen. Fraktsätt väljs av GP Rifle för varje order och kan innebära att kunden får hämta ut beställningen på DHL eller Schenkers service point eller hos postens ombud.

4 Vapenexport
Export-tillstånd krävs för export ur Sverige av alla vapen, slutstycken, pipor och växelsatser, order lagda utan export-tillstånd där så krävs kommer inte att behandlas. 

5. Betalningsvillkor

Vid utebliven betalning skickas en första påminnelse ut efter 10 dagar, efter ytterligare 10 dagar påförs en påminnelseavgift på 100kr.    100kr påförs sedan för varje följande påminnelse.

5.1 Klarna faktura
Avgiften för att betala mot Klarna faktura är 20 SEK + 2,5%.
Denna avgift syns inte i kassan pga tekniska begränsningar.
Klarnas vilkor hittar du på https://klarna.com/sv/villkor

5.2 Klarna konto
Avgiften för att betala mot Klarna faktura är 20 SEK + 2,5%.
Denna avgift syns inte i kassan pga tekniska begränsningar.
Klarnas vilkor hittar du på https://klarna.com/sv/villkor


5.3 Kortbetalning
Betala med VISA eller MasterCard.

6. Leveranser 
Varor som finns i lager skickas normalt inom 2 arbetsdagar efter det att vi har mottagit din beställning. Om din beställning innehåller varor som inte finns i lagret, väntar vi till ordern är komplett och skickar allt samtidigt. Paketen levereras av Posten, DHL eller Schenker beroende på innehåll och fraktkostnad.
Ej uthämtat paket debiteras med frakt och returkostnad, dock minst 200 kronor.

7. Leveransförseningar
Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden.

8. Transportrisken 
Tillsammans med våra fraktpartners står vi för transportrisken dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig.
Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

9. Skadat gods
När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta till ditt postcenter eller direkt till transportören. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. Vi är tacksamma om du meddelar oss snarast om det inträffar, dock senast inom en vecka. 
Ring kontoret på 0506-50100 eller maila info@gprifle.se

10. Ångerrätt och Öppet köp
Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Vid utnyttjande av Ångerrätt/ Öppet köp betalar kunden frakten. Ångerrätt och Öppet köp gäller inte då varor inte kan återlämnas i omonterat, obrukat och oskadat skick. Gäller heller inte klippt metervara.  Kontakta oss så kommer vi överens om hur ersättning för returen ska betalas till dig.

11. Reklamationer
Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du kontakta oss via e-post eller telefon inom en vecka. Vi har telefontid Mån - Fre 08:00 - 15:00. Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du det enklast i det emballage och förpackning som den skickades ut i.

12. Återbetalningar 
Återbetalningar sker till ditt bankkonto eller det sätt som kunden föreslår. Återbetalningen sker inom 5 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.

13. Reservationer
Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

14. Force Majeur
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen mm. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

http://www.konsumentverket.se/
http://www.arn.se/